Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

W numerze 9/2023

TARGI, KONFERENCJE

IFA 2023: nowe spojrzenie na ludzkość

Obchodzące 99-lecie targi IFA, tradycyjnie zlokalizowane na terenie ExpoCenter City w Berlinie, tym razem zorganizowała IFA Management GmbH, nowopowstała spółka joint venture utworzona przez niemieckie stowarzyszenie branżowe czołowych producentów elektroniki użytkowej gfu (Gesellschaft fűr Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik), które jest właścicielem praw do marki IFA i brytyjską firmę Clarion Events Ltd, odpowiedzialną za ich organizację.

ŚRODOWISKO, W KTÓRYM ŻYJEMY

Teledetekcja w urządzaniu i ochronie lasów

Z dr. hab. Krzysztofem Stereńczakiem, prof. IBL, zastępcą dyrektora ds. naukowo-badawczych Instytutu Badawczego Leśnictwa, kierownikiem Zakładu Geomatyki IBL, rozmawia Jerzy Bojanowicz.

ZDROWIE

Innowacje z Łukasiewicza dla zdrowia

Ponad 250 projektów o wartości 700 mln zł zrealizowała do tej pory Grupa Badawcza Łukasiewicza Zdrowie. Dotyczą one m.in. innowacji w systemie opieki zdrowotnej, produktów leczniczych i półproduktów do wytwarzania leków, innowacji w technologiach medycznych, medycyny regeneracyjnej, technik addytywnych w medycynie i inżynierii biomedycznej oraz technik kwantowych w medycynie.

Lidia Sosnowska

GOSPODARKA

Spółki wodne wspierają racjonalną gospodarkę wodną

Spółki wodne są najstarszymi organizacjami samorządu gospodarczego w Polsce, które są bezpośrednio związane z gospodarką wodną, a zwłaszcza z budową i utrzymaniem urządzeń wodnych oraz rozwojem polskiego prawa wodnego.

Waldemar Rudowski, przewodniczący Zarządu Głównego Krajowego Związku Spółek Wodnych

Windy i platformy spod kobiecej ręki

– Konkurencję pokonujemy jakością i metodyką komercjalizacji The Commpass – mówi Magdalena Taras, prezeska zarządu Global Lift Polska (GLP). – Uzyskanie przewagi konkurencyjnej nigdy nie jest łatwe. Wymaga drobiazgowych analiz, wnikliwej identyfikacji potrzeb rynkowych, przemyślanej strategii i profesjonalnego zarządzania. Niska cena i półśrodki to już przeszłość. W  świadczeniu usług specjalnego znaczenia liczy się bezpieczeństwo, odpowiedzialność, trwałość i zaufanie klientów.

Jolanta Czudak

INNOWACJE

Co będziemy jeść w przyszłości?

Jedzenie jest podstawową potrzebą człowieka. Ma zapewniać energię i składniki odżywcze niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Powinno też sprzyjać zdrowiu i mieć odpowiednie walory smakowe.

Martyna Jachimowicz

Co z tą komercjalizacją?

Polscy eksperci stworzyli pierwsze na świecie narzędzie do komercjalizacji innowacyjnych projektów, które rozwiązuje problem tysięcy przedsiębiorstw i ośrodków badawczo-rozwojowych.

Z Robertem Kazimierskim, liderem zespołu, który tę metodykę opracował rozmawia Jolanta Czudak.

Monitoring on-line zbiorników wodnych

Konsorcjum składające się z międzywydziałowego zespołu naukowców z Politechniki Gdańskiej, badaczy z Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Łódzkiej oraz firmy PM Ecology opracuje, wykona i wdroży modułowy system MoReLogg do monitoringu zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego, czyli powstałych w wyniku działalności człowieka.

Dokształcanie dorosłych – konkurs dla uczelni

100 mln zł z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na rozwój poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji i kompetencji pracowników. W konkursie dla uczelni wnioski można składać od 30 sierpnia do 14 listopada br

Więcej informacji o konkursie

https://www.gov.pl/web/ncbr/rozwoj-kwalifikacji-i-kompetencji-osob-doroslych

Z ŻYCIA FSNT-NOT

Energii i pomysłów nam nie brakuje

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO) integruje w swoich szeregach pół tysiąca specjalistów branży ogrodniczej, architektów krajobrazu, ochrony środowiska przyrodniczego oraz florystyki. Jest ogólnopolską organizacją pozarządową, która działa w ramach Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. O nowych wyzwaniach SITO rozmawia z Jolantą Czudak, wybrana na kolejną kadencję, prezes Zarządu Głównego mgr inż. Elżbieta Kosydar.

Polski ślad na Alasce

FSNT-NOT od lat ściśle współpracuje z polonijnymi organizacjami inżynierów zarówno w Europie, jak i Ameryce. Oprócz organizacji Światowych Zjazdów Polskich Inżynierów (ostatni w czerwcu 2022 w Gliwicach) staramy się, aby koledzy z zagranicy uczestniczyli w wydarzeniach w kraju, a nasi reprezentanci brali udział w uroczystościach i konferencjach organizowanych przez polonijne stowarzyszenia.

NAUKA

Opracowanie metody suszenia roztworów polisacharydowych przeznaczonych do produktów do pielęgnacji skóry, błon śluzowych i paznokci – przygotowanie do wdrożenia na rynek

W artykule przedstawiono cykl prac badawczych dotyczących opracowania produktów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, paznokci oraz błon śluzowych z wykorzystaniem polisacharydów. Efektem końcowym badań i testów walidacyjnych było uzyskanie kosmetyków pielęgnacyjnych o potwierdzonym działaniu, tj. potwierdzonym wpływie na właściwości i wygląd skóry oraz paznokci, co pozwala na implementację wyników w postaci innowacyjnych produktów kosmetycznych przeznaczonych na rynek.

Magdalena Piórkowska, Monika Jabłońska, Aleksandra Kęsicka, Joanna Kasperska, Jolanta Łązar, Adam Gołąbek, 4MASS S.A.

Dydaktyczne stanowisko programowania programowalnych sterowników logicznych PLC

W artykule zaprezentowano dydaktyczne stanowisko do nauki programowania sterowników PLC – symulowania procesów automatyki przemysłowej. Stanowisko pozwala na tworzenie różnych konfiguracji programów w językach LAD, FPD, STL. W artykule przedstawiono budowę i elementy stanowiska, w tym sterownik PLC EasyE4 Eaton. Stanowisko umożliwia naukę zarówno ręcznego, jak i automatycznego sterowania, co rozwija logiczne myślenie i systematyzuje wiedzę teoretyczną, dzięki czemu pomaga uczniom i studentom zdobyć podstawowe umiejętności w zakresie projektowania prostych układów przemysłowych.

dr Paweł Sobczak, dr inż. Robert Cieślak, dr inż. Kamil Łodygowski – Akademia Nauk Stosowanych w Koninie,Katedra Nauk Technicznych, Mikołaj Kłakulak, Mikołaj Koło, Filip Szafraniak – Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim       

STAŁE POZYCJE

Muzea Techniki w Polsce (2). Pierwsze wystawy przemysłowe

Utworzenie Muzeum Techniki na ziemiach polskich poprzedziły organizacje wystaw przemysłowych. Pierwszą wystawę rolniczo-przemysłową w Królestwie zorganizowano w 1821 r.

Oprac. Bronisław Hynowski

Giełda wynalazków i technologii: Diamentowi, platynowi, złoci

Podczas XVI Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2023 w maju w Katowicach naukowcy Politechniki Śląskiej dostarczyli serię efektownych rozwiązań i znaleźli się w czołówce nagrodzonych. Poza licznymi medalami zdobyli Diamentową oraz Platynową Nagrodę Targów.

Zygmunt Jazukiewicz

Recenzja „PT”: 70 lat Oddziału EIT SEP

Wino dla inżyniera (279): Viognier do halibuta

Felieton: Droga na skróty

Filozofia pojęć technicznych (198): Basen

Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2023”: Łukasz Węgrzyński, Adam Szymański, Łukasz Pytlarczyk

Efekty-defekty

Wydarzenia

Sygnały o technice

Router FRITZ!bOX 5690 Pro, Glosnik JBL Authentics 500, Telefon TCL 40NXTPAPER, Monitor Philips Evnia 49M2C8900

Jerzy Bojanowicz

W numerze 9/2023