Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

W numerze 12/2023

NASZ KOMENTARZ

Być influencerem

EDUKACJA

Piotr Drzewiecki „spadł” nam z nieba

Odpowiadamy na oczekiwania studentów i gospodarki

ENERGETYKA

Elektrownia węglowa i jądrowa – porównanie

HISTORIA TECHNIKI

Walka między prądem stałym i zmiennym

INNOWACJE

Najgłębiej w Polsce

Co Polacy myślą o robotach?

Zanieczyszczenia pod kontrolą

NAUKA

Kolejne Polskie Noble

Układy wysokościowe stosowane w praktyce geodezyjnej miasta Łodzi

Z ŻYCIA FSNT-NOT

„Laur Innowacyjności” wzmacnia wiarygodność i prestiż firm

Refleksje po V Mazowieckich Dniach Techniki

Kształcenie dla nauki, gospodarki i rynku pracy

STAŁE POZYCJE

Sygnały o technice

Giełda wynalazków i technologii: Z Lublina dla prosumentów

Muzea techniki w Polsce: Muzeum Przemysłu i Techniki

Kandydaci do tytułu Złoty Inżynier 2023: Łukasz Źrodowski, Dagmara Pastuszak, Adam Bisek

Filozofia pojęć technicznych: Piasta

Felieton: Parlament przedsiębiorstw

Niebo nad głową: Zimowe wydarzenia

Recenzja „PT”: Innowacje i inspiracje

Efekty-defekty