Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

W numerze 5/2022

ŚWIATOWY DZIEŃ TELEKOMUNIKACJI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 2022

Orędzie Sekretarza Generalnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU na Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2022 r.

Technologie cyfrowe dla seniorów

Wypowiedź Wiesława Paluszyńskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego

W realu i wirtualu

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (World Telecommunication and Information Society Day) Stowarzyszenie Elektryków Polskich obchodzi corocznie 17 maja od 1969 r., a od 2000 r. organizuje Konferencję Okrągłego Stołu (KOS) pod ogólnym tytułem: Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego.

boj.

EDUKACJA

Inżynier z zamiłowania

– Zawsze była mi bliska myśl, że technika i nowe technologie pomagają człowiekowi żyć, a społeczeństwu się rozwinąć. Mój udział i zasługi dla świata techniki polegają na stworzeniu infrastruktury: instytucji, w których pracują inżynierowie i zespoły zajmujące się nowymi technologiami – mówi ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, wykładowca i były rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2012–2020), w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem.

INFOTECHNOLOGIE

Starlink wyruszył na wojnę

Wkrótce po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę stało sie jasne, że sprawna łączność będzie dla obrońców jednym z głównych narzędzi dowodzenia, gdyż w czasie tej wojny nie powstał (przed 7 kwietnia) jednolity front, na którym kontakt między poszczególnymi odcinkami jest łatwiejszy. Dlatego najeźdźcy niszczyli przede wszystkim sieć łączności.

jaz.

Polska mniej, niż bardziej cyfrowa?

Kiedy jedziesz pociągiem, autobusem, czy tramwajem i widzisz, że bez mała wszyscy współtowarzysze podróży nie podziwiają uroków wiosennej aury tylko jak zauroczeni
wpatrują się w ekran swojego smartfona myślisz: Polska potęgą cyfrową jest i basta!

Marek Bielski

INNOWACJE

Komputer kwantowy – zagadka przyszłości

Komputery kwantowe to temat ogromnie złożony, mimo że do dziś naukowcy, fizycy i inżynierowie debatują nad tak – zdawałoby się – prostą kwestią, czy na świecie znajduje się działający komputer kwantowy, bo do tej pory wciąż nie udało nam się w pełni opanować w stopniu zadowalającym możliwości bitów kwantowych.

Józef Trzionka/Erwin Halentz

W poszukiwaniu świętego Graala fizyki

Europejscy naukowcy ogłosili wyniki eksperymentu, który stanowi przełomowy krok do uzyskania nowego źródła energii – z fuzji termojądrowej. Wśród instytucji zaangażowanych w przeprowadzone doświadczenie wymienionych na tablicy informacyjnej podczas konferencji prasowej nie dało się nie zauważyć polskiego Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy.

Anna Bielska

Z ŻYCIA FSNT

Interdyscyplinarność NOT

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna reprezentująca praktycznie wszystkie dziedziny techniki, a także obszary wpływu twórczości technicznej na gospodarkę, życie społeczne, kulturę w swej działalności opracowuje opinie i postulaty dotyczące zarówno wąskich specjalności, jak i o charakterze interdyscyplinarnym. Dokonują tego Komitety N-T FSNT-NOT oraz komisje, a także powoływane zespoły zadaniowe. Obszar działalności komitetów i komisji oraz ich regulaminy zatwierdza Rada Krajowa FSNT-NOT.

Laury Innowacyjności rozdane

Tegoroczna gala finałowa Konkursu Laur Innowacyjności im. Stanisława Staszica odbyła się 28 kwietnia 2022 r. w Warszawskim Domu Technika. Podsumowano na nim Konkurs XI, którego rozstrzygnięcie, zgodnie z dorocznym kalendarzem powinno się odbyć jesienią 2021 r., ale z powodu pandemii zostało przesunięte.

opr.jaz

NAUKA

Systemy ekspertowe

Prezentowany tekst przedstawia zasadnicze elementy wykładu wygłoszonego w dniu 26.4.2022 podczas uroczystej sesji związanej z jubileuszem 30-lecia Akademii Inżynierskiej w Polsce.

prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, AGH Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Badania nieniszczące w świetle Przemysłu 4.0

Badania nieniszczące są istotne w eksploatacji środków technicznych, takich jak środki transportu, elementy maszyn i infrastruktury krytycznej i wszędzie tam, gdzie wczesne wykrycie wady lub uszkodzenia zapobiegnie katastrofom oraz znacznym stratom ekonomicznym. Integracja procesu produkcji z technologiami komunikacyjnymi umożliwiła stworzenie inteligentnych fabryk, które nie mogą obejść się bez ewaluacji produktu oraz inspekcji eksploatacyjnych. Znaczącą rolę spełniają tu badania nieniszczące. Czwarta rewolucja przemysłowa, która jest obecna w niemal wszystkich dziedzinach techniki i przemysłu, wywiera wpływ na sektor badań nieniszczących oraz zarządzania wynikami tych badań.

dr hab. inż. Andrzej Katunin, prof. PŚ, członek Akademii Młodych Uczonych PAN

GOSPODARKA

Skarby polskiej ziemi (22): Brunatny problem

Węgiel brunatny jest w Polsce na cenzurowanym od lat. Nie zmienia to faktu, że mamy potężne zasoby tego surowca i z pewnością kiedyś będą wykorzystane. Czas przynosi nowe technologie i metody chronienia środowiska naturalnego.

jaz.

Ginące zawody (28): Pasamonicy vel szmuklerze i ich… persjarnie

Czym są borty, kwasty, chwosty, gimple, kantyle, kutasy, sutasze, szpalery, lacety, czy sznelki? Pośrednią podpowiedzią niech będzie przypomnienie, iż w Krakowie baszta połączona gankiem straży miejskiej z Bramą Floriańską, nosi nazwę …pasamoników.

Marek Bielski

INŻYNIER

Państwowe Zakłady Inżynierii (ZM „Ursus”) – rozwój i zakończenie działalności

W PT 4/2022 przedstawione zostały początki działalności PZInż. „Ursus” do momentu ogłoszenia upadłości w 1930 r.

Upadłe zakłady przejął Bank Gospodarstwa Krajowego BGK. Następnie, na podstawie porozumienia między Ministerstwem Spraw Wojskowych, Ministerstwem Skarbu oraz BGK, Zakłady Mechaniczne „Ursus”, w skład których wchodziła Fabryka Silników i Armatur w Warszawie przy ul. Skierniewickiej oraz nowe zakłady w Czechowicach (Fabryka Samochodów Ciężarowych „Ursus” i Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych), zostały w 1930 r. przekazane powstałym w 1928 r. Państwowym Zakładom Inżynierii, które miały nowe logo.

Oprac. Bronisław Hynowski

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Produkcja lokalna wraca do łask

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Przez wiele lat żyliśmy w przekonaniu, że cena jest głównym wyznacznikiem sukcesu. Im taniej kupisz tym pewniejsza jest przyszłość twojego biznesu, takim hasłem w dużym uproszczeniu można by było zdefiniować ostatnie lata przed epidemią covid.

Linde MH stawia na solidną odlewniczą wersję śrutownicy wirnikowej zawieszkowej z posuwem ciągłym

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Długoletni klient firmy Rösler połączył wymianę starej śrutownicy z dużymi oczekiwaniami wobec nowej. Zażądał nie tylko szybszego i bardziej elastycznego przepływu materiałów, ale również optymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni, lepszej dostępności do wszystkich krytycznych obszarów konserwacji i oczywiście znacznie wyższej ogólnej wydajności. Dzięki nowej śrutownicy wirnikowej zawieszkowej z ciągłym podawaniem Rösler RHBD 22/27-F, połączonej z systemem power&free do transportu elementów, dział transportu materiałów Linde zrealizował ten ambitny projekt w swojej odlewni w Weilbach w Niemczech.

Zabezpieczanie tablic rejestracyjnych przy wykorzystaniu lasera maskowego

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Polskie przedsiębiorstwo UTAL sp. z o.o., będące światowym liderem w produkcji tablic rejestracyjnych oraz maszyn i urządzeń do ich wytwarzania, opracowało wysokowydajną technologię zabezpieczania tablic rejestracyjnych przed nieautoryzowaną produkcją, znakami widocznymi pod określonymi kątami obserwacji, wykonanymi za pomocą lasera wyposażonego w synchronicznie zmienną (obrotową) maskę transmisyjną.

STAŁE POZYCJE

Felieton. Dylematy cyfryzacji

Filozofia pojęć technicznych (183). Internet Wszechrzeczy

Gielda wynalazków i projektów: Dużo nowości w powietrzu

Ostatnie lata to dobry okres dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Narasta bowiem konieczność szybkiego wzmacniania zdolności obronnych państwa, a lotnictwo i w ogóle obiekty powietrznego nadzoru są tu na pierwszym planie.

jaz.

Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2022”: Andrzej Niechwiej, Marek Prauziński

Wino dla inżyniera (263). Wino po turecku

Efekty-defekty

Technika na co dzień

Jerzy Bojanowicz

Wydarzenia