Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

W numerze 6/2024

NASZ KOMENTARZ

Płatki śniegu

EDUKACJA

Konkurs dla młodych programistów

GOSPODARKA

Ciężko z reanimacją techniki

HISTORIA TECHNIKI

Walther H. Nernst – noblista z Wąbrzeźna

Elektryczny napęd

KONFERENCJE

Obchody Dnia Hutnika

NAUKA

Ponad 215 mln zł z FNP dla polskich naukowców

Zielony wodór – metody wytwarzania

PRAWO I TECHNIKA

Wymagania dyrektyw 2006/42/WE (maszynowa) i 2009/104/WE (narzędziowa)

TARGI

Hanower w cyfrowej odsłonie

PRAWO I TECHNIKA

Urządzenia do podnoszenia ładunków instalowane w warsztatach samochodowych – dźwigniki     

RECENZJA PT

Inż. gen. Józef Z. Bem – wielki znany! Nieznany?

ŚRODOWISKO

Wszystko zaczęło się w Kobierzycach

TARGI

Szkło w obiegu zamkniętym

Z ŻYCIA FSNT-NOT

Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie

Olimpiada Wiedzy Technicznej po raz 50.

STAŁE POZYCJE

Sygnały o technice

Giełda wynalazków i technologii: Morze ma swoją politechnikę

230. rocznica urodzin inż. gen. Józefa Bema: Uczestnik powstania listopadowego

Kandydaci do tytułu Złoty Inżynier 2024: Adam wysokowski, Mariusz Malinowski, Henryk Zobel

Filozofia pojęć technicznych: Inżynier uniwersalny

Felieton: Kompetencje cyfrowe Polaków

Efekty-defekty