Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

W numerze 5/2023

INFOTECHNOLOGIE

Przesłanie ŚDTiSI i KOS 2023

17 maja świętowaliśmy Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Obchody tego Dnia w Polsce są organizowane od ponad ćwierć wieku przez SEP, przy współpracy wielu organizacji, instytucji i środowisk. Od 2000 r. towarzyszy im Konferencja Okrągłego Stołu (KOS) Polska w Drodze do Społeczeństwa Informacyjnego, skoncentrowana na problematyce przekształcania wszystkich obszarów życia i pracy za sprawą cyfryzacji i upowszechnienia Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych, (ang. ICT – Information & Communication Technologies).

prof. dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prezes SEP

dr inż. Andrzej M. Wilk, przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP

„Sztuczna inteligencja”

Dlaczego prace nad jej wykorzystaniem ostatnio bardzo przyspieszyły oraz w jakich obszarach się przydaje, jakie stwarza problemy, do rozwiązania których potrzebne są rządowe strategie oraz mobilizacja ekspertów z innych dziedzin, jak choćby prawa i etyki.

boj

Sztuczna inteligencja, a prawo autorskie

Czy „dzieło” stworzone przez sztuczną inteligencję (AI), jest utworem podlegającym ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego? A jeżeli tak, komu przysługują osobiste i majątkowe prawa autorskie? Czy można swobodnie kopiować, rozpowszechniać lub przerabiać „dzieła” stworzone przez AI?

Rzecznik Patentowy Maciej Priebe, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

Lepsza, pozbawiona błędów obsługa klientów

– Projektując narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję od początku przyjęliśmy fundamentalne założenie o tym, że nasze narzędzia mają za zadanie wspomagać pracę ludzie, ale nie ją zastępować – deklaruje Krzysztof Choroszko, Dyrektor Operacyjny (COO) Silver Bullet Solutions Sp. z o.o., w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem.

Wirtualni laureaci w realu!

Czy można było oczekiwać, że wygrywające konkursy fotograficzne zdjęcia pstryknęła sztuczna inteligencja? I że wygrała konkurs na „Osobowość Roku”, o publikowaniu tekstów w znanym dzienniku nie wspominając?

Jerzy Bojanowicz

INNOWACJE

Innowacje motorem postępu

Polski Produkt Przyszłości (PPP) to prestiżowy konkurs od 25 lat promujący przełomowe rozwiązania rodzimych przedsiębiorców i naukowców. Uczestnicy rywalizują w nim o nagrody w trzech kategoriach: produkt przyszłości przedsiębiorcy, instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz wspólny projekt podjęty w ramach współpracy biznesu z nauką. Do elitarnego grona ponad 214 nagrodzonych i wyróżnionych zwycięzców w poprzednich edycjach konkursu PPP, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dołączyło 18 tegorocznych laureatów. Kapituła wręczyła trzy nagrody główne, trzy nagrody specjalne oraz osiem wyróżnień. Cztery nagrody przyznane zostały przez instytucje.

Jolanta Czudak

GOSPODARKA

25. edycja Hydroprezentacji już za nami!

Jubileuszowa, 25. edycja Hydroprezentacji należała do tych naprawdę wyjątkowych. Konferencja pod hasłem „Przyszłość inżynierii w branży wod-kan – 25 lat na fali” odbyła się w dniach 12-–14 kwietnia br., tradycyjnie już w Krynicy Zdroju.

XVI FORUM INŻYNIERSKIE

Młodzi naukowcy ze wsparciem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Wypowiedź dr. Jacka Orła, p.o. dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o instrumentach wsparcia młodych naukowców na początku ich kariery.

PARP wspiera innowacyjne projekty młodych przedsiębiorców

Wspieranie startupów ma kluczowe znaczenie dla budowania gospodarki opartej na innowacjach. Początkujący przedsiębiorcy, którzy stawiają pierwsze kroki w biznesie, potrzebują szczególnej pomocy, która umożliwi im rozwój.

Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

IX DZIEŃ MECHANIKA – Ogólnopolski Konkurs SIMP

Ogólnopolski Konkurs SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku”

Młodzi innowatorzy z Politechniki Warszawskiej

Przykłady innowacyjnej działalności młodych naukowców z Politechniki Warszawskiej prezentuje dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. PW, przewodniczący Komisji Młodzieży FSNT-NOT.

Młodzi liderzy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od ponad 13 lat wspiera młodych naukowców, dofinansowując ich projekty badawcze w programie LIDER. Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Prezentujemy wybrane projekty i ich twórców – laureatów XIII edycji programu LIDER.

Studencka działalność naukowa na przełomie II/III dekady XXI w.

Kończąc szkołę ponadpodstawową wiele osób przed wyborem uczelni wyższej zadaje pytania: na jakie studia pójść? Czy na pewno te studia to to, co chcę robić w życiu? Czy może lepiej pójść od razu do pracy?

mgr inż. Michał Cichowicz

Wsparcie finansowe dla firm

Rozmowa z Dariuszem Budrowskim, prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Branża oil & gas atrakcyjna dla młodych

World Petroleum Council Young Professionals utworzone przy Światowej Radzie Naftowej (WPC) działa już w ponad 30 krajach. WPC Polish Young Professionals Committee, (polska sekcja Młodych Profesjonalistów), której przewodniczy Kamil Klejna, przystąpiła do tej organizacji kilka lat temu. Prowadzi wiele inicjatyw w ramach Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Naftowej, (członka WPC), działającego przy Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG).

DŻWIGNIA 2023. MediSensonic gotowy do globalnej ekspansji

Unikatowe urządzenia do bezinwazyjnej diagnostyki medycznej i laboratoryjnej, wykorzystujące techniki foto-optyczne, budzą uznanie świata. Są łatwiejsze w obsłudze oraz znacznie szybsze i skuteczniejsze w przeprowadzanych pomiarach. Technologicznego przełomu w branży MedTech, dokonała firma MediSensonic S.A. Rozwiązaniami opracowanymi w spółce przez wybitnych, polskich twórców techniki, interesują się największe koncerny krajowe i zagraniczne, z którymi negocjacje prowadzi Grzegorz Stachacz, Chief Operationals Officer i dyrektor Rady Doradczej.

Rozmawiała Jolanta Czudak

TECHNOLOGIE

Doskonałe przygotowanie powłoki lakierniczej podzespołów maszyn rolniczych

Maszyny rolnicze są stale narażone na trudne warunki klimatyczne i pogodowe. Z tego powodu optymalne przygotowanie powłoki lakierniczej jest niezbędne, aby maszyny mogły sprostać tak trudnym warunkom. Wyprodukowana na zamówienie śrutownica do zawieszek z ciągłym posuwem RHBD-K 22/27-HD, zamontowana w nowej fabryce działającego na całym świecie producenta, znacząco przyczynia się do osiągnięcia tego celu. Urządzenie do obróbki strumieniowo- -ściernej jest zintegrowane z w pełni zautomatyzowaną linią produkcyjną. Umożliwia ono czyszczenie strumieniowe różnych złożonych części spawanych, o masie do dwóch ton, przed malowaniem.

SPOŁECZEŃSTWO

Nie tylko zysk się liczy

Czasy, kiedy zarządzanie przedsiębiorstwem ograniczało się do troski o jak najlepsze wyniki finansowe, to już przeszłość. Przed nowoczesnym biznesem stanęły kolejne wyzwania. Strategia zarządzania powinna uwzględniać interesy społeczne, pracownicze, dobre relacje z klientami czy aspekty środowiskowe. Chociaż obecnie społecznie zaangażowane są firmy różnej wielkości, to wciąż ton tego typu działalności nadają największe podmioty, czego przykładem jest Grupa Azoty.

Lidia Sosnowska

STAŁE POZYCJE

Wydarzenia

Wino dla inżyniera (275). Cabernet Sauvignon – co do tego jeść?

Felieton. Polska nie całkiem cyfrowa

Filozofia pojęć technicznych (195): Metalografia

Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2023”: Grzegorz Kędzierski, Anna Zielińska, Dariusz Raczkowski

Efekty-defekty

W numerze 5 2023