Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

W numerze 3/2024

NASZ KOMENTARZ

Powrót cenzury

GOSPODARKA

Polska nielegalnie …kopana, czyli NIK nie woła!?

INFOTECHNOLOGIE

Ocena ryzyka, a odporność sieci i systemów informatycznych na incydenty cyberbezpieczeństwa

INFRASTRUKTURA

Modernizacja linii kolejowej z historią w tle

INŻYNIER

Wszystko zależy od wiedzy

Widziane z USA

Mądra równowaga

Podwójne święto inżynierów

NAUKA

Materiały przyszłości

SPOŁECZEŃSTWO

Odpowiedzialny biznes wspiera lokalne społeczności

Czy możemy polubić robota?

Z ŻYCIA FSNT-NOT

Eksperci pomogą w opracowaniu polityki technologicznej

STAŁE POZYCJE

Sygnały o technice

Giełda wynalazków i technologii: Poznańskie konstruowanie medalowe

230. rocznica urodzin inż. gen. Józefa Bema: Początki edukacji technicznej i wojskowej

Kandydaci do tytułu Złoty Inżynier 2024: Małgorzata Muzalewska, Robert Niwiński, Joanna Michałowska

Filozofia pojęć technicznych: Nit

Felieton: Liderzy cyberbezpieczeństwa?

Efekty-defekty