Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

W numerze 2/2023

ŚWIATOWY DZIEŃ INŻYNIERA

Zaproszenie i program

Wydarzenie „Światowy Dzień Inżyniera – 3 marca 2023 r.” zostało dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) w ramach programu „Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych”. Beneficjentem programu jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna.

Całkowita wartość wydarzenia: 66 800 zł, wartość dofinansowania z budżetu MEIN: 59 750 zł

Dofinansowanie jest przeznaczone na zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji, przygotowanie transmisji i relacji z wydarzenia oraz opracowanie materiałów reklamowych poświęconych Światowemu Dniu Inżyniera.

Innowacje inżynierskie dla bardziej dynamicznego świata

Wypowiedź Wojciecha Murdzka, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych.

Wszystko w rękach inżynierów

Wypowiedź dr. inż. Rafała Gawina, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z okazji Światowego Dnia Inżyniera

LAUREACI XXIX PLEBISCYTU CZYTELNIKÓW „PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO”

Laureaci XXIX Plebiscytu Czytelników „Przeglądu Technicznego”

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski – Diamentowy Inżynier

dr hab. inż. Włodzimierz Adamski – Złoty Inżynier

mgr inż. Tomasz Dębicki – Złoty Inżynier

dr inż. Sławomir Jasiński – Złoty Inżynier

mgr inż. Andrzej Niechwiej – Złoty Inżynier

dr inż. Adam Rylski – Złoty Inżynier

prof. dr hab. inż. Piotr Wolański – Złoty Inżynier

mgr inż. Lech Żak – Zloty Inżynier

prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska – Srebrny Inżynier

dr hab. inż. Andrzej Katunin, prof. PŚl – Srebrny Inżynier

dr inż. Bożydar Neroj – Srebrny Inżynier

mgr inż. Krzysztof Ozdarski – Srebrny Inżynier

mgr inż. Roman Węglicki – Srebrny Inżynier

mgr Beata Wittmann – Srebrny Inżynier

dr hab. inż. Artur Jerzy Badyda, prof. PW – Wyróżniony Inżynier

mgr inż. Arkadiusz Kanigowski – Wyróżniony Inżynier

mgr inż. Paweł Kapusta – Wyróżniony Inżynier

mgr inż. Jarosław Kuba – Wyróżniony Inżynier

mgr inż. Marek Stolarski – Wyróżniony Inżynier

mgr inż. Jan Krzysztof Ardanowski – Honorowy Złoty Inżynier

mgr inż. Aleksandra Bednarek – Honorowy Złoty Inżynier

Mam motywację i duszę sportowca

dr Robert Perkowski – Honorowy Złoty Inżynier

Technika zawsze była mi bliska

INNOWACJE

Nowoczesne technologie półprzewodnikowe – optymalizacja wykorzystania energii elektrycznej

Przy rosnących cenach energii, spowodowanych sytuacją geopolityczną, uwaga konsumentów, w szczególności dużych odbiorców energii elektrycznej skupiona jest na oszczędzaniu i ograniczaniu jej zużycia. Działania podejmowane w tym zakresie wychodzą znacznie poza ramy wynikające z zaleceń oraz dyrektyw europejskich, dotyczących transformacji energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Prof. dr hab. inż. Mariusz Sochacki, Kierownik Zakładu Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej.
Skrót referatu wygłoszonego podczas obchodów Światowego Dnia Inżyniera 3 marca 2023 r.

Rozwiązania membranowe – estetyczne i tanie

Membrane Structures jest jednym ze startupów, który w celu rozwoju i wdrożenia swojej technologii dla projektowania i prefabrykacji paneli membranowych fasadowych z izolacją cieplną skorzystał ze wsparcia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Jakub Lipski R&D Manager, CEO Membrane Structures mówi „Przeglądowi Technicznemu”, jaka była droga od pomysłu do jego realizacji oraz ujawnia plany rozwojowe spółki.

Rozmawiała Lidia Sosnowska

Zdyskontować miejsce w szeregu

Z Profesorem Andrzejem H. Jasińskim z Uniwersytetu Warszawskiego o kondycji innowacyjnej gospodarki polskiej rozmawia Zygmunt Jazukiewicz.

INŻYNIER

Obok największej dziury w ziemi

Tym tekstem rozpoczynamy cykl tematyczny związany z dokonaniami Laureatów dorocznego plebiscytu „Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego”. O tym, co się udało, a co nie wyszło lub na jakie konkrety trzeba jeszcze poczekać, a krótko: jakie są efekty działalności naszego Laureata? Cykl rozpoczynamy od wspomnień magistra inżyniera  Andrzeja Szczepockiego. Nasz bohater piastował w przeszłości różne funkcje administracyjne: od naczelnika wiejskiej gminy po wojewodę, a Srebrnym i następnie Złotym Inżynierem został, gdy był prezesem Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów w woj. łódzkim. Wybór prezentowanych osób jest zupełnie przypadkowy. Pisać będziemy o tych, do których redakcja akurat dotrze lub zupełnie przypadkowo na nich trafi.

Henryk Piekut

ZDROWIE

Stomatologia coraz mniej inwazyjna, ale kosztowna

Ocena przepływu krwi w miazdze zębowej jest kluczowym elementem w diagnostyce stomatologicznej. Od ustalenia stanu żywotności zęba zależy bowiem dalsze leczenie. Alternatywą dla stosowanych obecnie skomplikowanych i kosztownych w użyciu metod diagnostycznych będzie niebawem proste w obsłudze urządzenie wykorzystujące technikę mikrofalową. Do jego opracowania firmę MediSensonic zachęciła prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek, nauczyciel akademicki w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i jednocześnie konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją. Z prof. dr hab. n. med. Agnieszką Mielczarek rozmawia Jolanta Czudak.

GOSPODARKA

Don Kichoci z…

26 stycznia 2023 r. Komisje do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki rozpatrzyły m.in. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw.

boj.

EDUKACJA

Na czele warszawski Staszic i mechatronik

Takiej dyskusji, jaka rozgorzała po niedawnym (12.01.2023) ogłoszeniu wyników organizowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” rankingu liceów i techników 2023, dawno nie było. Internet, różne portale, mniej prasa drukowana, aż huczy od komentarzy na ten temat, a w zasadzie nie tylko na temat rankingu, ale szerzej – edukacji.

Janusz M. Kowalski

Opracowanie innowacyjnej techniki szkoleń z wykorzystaniem technologii VR – wyniki prac badawczo-rozwojowych

Simmersiv Sp. z o.o. (dawniej Setapp Sp. z o.o.) zrealizował projekt nr RPWP.01.02.00-30-0045/17 w ramach WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014–2020 pn.: Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w SETAPP Sp. z o.o. w Poznaniu w zakresie innowacyjnego modelu szkoleń z wykorzystaniem VR/AR dla maszyn z obszaru budownictwa, logistyki oraz rolnictwa. Celem projektu badawczego było opracowanie innowacyjnej techniki szkoleń z wykorzystaniem technologii VR (wirtualnej rzeczywistości), pozwalającej na projektowanie i przeprowadzenie szkoleń z obsługi maszyn z branż rolnictwa / logistyki / budownictwa na symulatorach wykorzystujących VR. Okres realizacji projektu: 2019-02-01-2021-03-19. Całkowita wartość projektu: 3 099 735,00 PLN, maks. kwota kosztów kwalifikowalnych: 2 880 500,00 PLN oraz maks. kwota dofinansowania/wkład Funduszy Europejskich: 2 188 500,00 PLN. Niniejsza publikacja podsumowuje wyniki prac B+R uzyskane w ramach projektu, które podlegają szerokiemu rozpowszechnieniu.

Z ŻYCIA FSNT-NOT

Razem tworzymy federację

Każda z 40 organizacji zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT skupia w swoich szeregach doświadczonych i cenionych specjalistów z różnych dziedzin nauki i techniki. W sumie jest ich ponad 80 tys. Potencjał interdyscyplinarnej wiedzy i kompetencji jest imponujący, ale niepokoi  spaek liczby członków w stowarzyszeniach. Jeszcze kilka lat wcześniej było ich 120 tys. Jak powstrzymać ten niekorzystny trend i zadbać o atrakcyjniejszą ofertę dla młodych ludzi, w rozmowie z Jolantą Czudak, wyjaśnia Jerzy Klimczak, prezes Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) i jednocześnie przewodniczący Rady Krajowej FSNT-NOT w 2023 r.

Księga z okazji 90-lecia SIMP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich wydało z okazji 90-lecia swojej działalności kolejną księgę obejmującą lata 1961–2010. Jest to kontynuacja wydanej historii SIMP w latach 60. ubiegłego wieku oraz nawiązanie  do tradycji I i II Księgi SIMP z lat 1934 i1935. Praca zbiorowa kilkudziesięciu autorów pt. Księga Inżynierów i Techników Mechaników Polskich składa się z dwóch części: historii ogólnej SIMP oraz historii oddziałów SIMP i sekcji/towarzystw naukowo-technicznych.

BH

NAUKA

Specjalistyczny pojazd do pomiarów geofizycznych

Wodór wytwarzany z odnawialnych źródeł energii będzie w niedalekiej przyszłości paliwem, które odegra decydującą rolę w transformacji energetycznej. Dla zapewnienia efektywnego rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce ważną rolę odegra magazynowanie wodoru w kawernach solnych. Kawerny są wyrobiskami górniczymi o objętościach geometrycznych osiągających kilkaset tysięcy metrów sześciennych, wybudowanymi w złożach soli kamiennej zazwyczaj na głębokości w przedziale 600 – 1800 m p.p.t. i połączone z powierzchnią terenu odpowiednio zabudowanym i uzbrojonym odwiertem, poprzez który prowadzi się proces zatłaczania i odbioru produktów. Kawerny solne, podobnie jak wszystkie podziemne wyrobiska górnicze muszą być monitorowane poprzez wykonywanie okresowych pomiarów kontrolnych zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji.

Paweł Wilkosz, Gas Storage Poland, Biuro Warszawa,

Bogumił Augustyn, Gas Storage Poland, KPMG Kosakow

STAŁE POZYCJE

Wino dla inżyniera (272): Koniak na mroźne dni

Felieton: Społeczeństwo 4.0

Filozofia pojęć technicznych (192): Monitoring

Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2023”: Łukasz Poloczek, Marcin Bańcerowski, Katarzyna Antosz

Efekty-defekty

Wydarzenia

Giełda wynalazków i technologii: Znów lubelskie patenty

Warto zwrócić uwagę na aktywność wynalazczą naukowców i studentów z Politechniki Lubelskiej, ponieważ wychodzi ona naprzeciw aktualnym potrzebom przemysłu, zwłaszcza w dziedzinie mechaniki i inżynierii materiałowej, a w 2023 r. Politechnika obchodzi 70-lecie.