Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

W numerze 3/2022

INŻYNIER

List Piotra Uścińskiego, wiceministra rozwoju i technologii, do Laureatów plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego”

Zdobyta wiedza nie jest aktualna przez całe życie

Z Wojciechem Murdzkiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnikiem Rządu ds. reformy funkcjonowania instytutów badawczych, rozmawia Jerzy Bojanowicz.

Mam serce otwarte dla planety

W sektorze morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w Polsce pracuje niewiele kobiet. Jeszcze mniej zarządza firmami w tej rozwijającej się dynamicznie branży offshore-wind. Potrzebne są do tego nie tylko odpowiednie kwalifikacje i wiedza inżynierska, ale także wyjątkowe umiejętności  koordynowania pracy interdyscyplinarnego zespołu. Kompetencje i predyspozycje absolwentki studiów podyplomowych MEW na Politechnice Gdańskiej zdecydowały, że mgr inż. Oliwia Bryja została niedawno prezesem polsko-brytyjskiej spółki JES. Z Oliwią Bryją rozmawia Jolanta Czudak. 

Radiostacja transatlantycka

W 1920 roku Ministerstwo Poczt i Telegrafów rozpoczęło realizację programu, który zakładał budowę nowoczesnej sieci radiotelegraficznej. W jej skład weszły stacje o zasięgu europejskim w Krakowie, Poznaniu i Grudziądzu. Najważniejszym elementem systemu miała się jednak stać transatlantycka radiostacja w Warszawie i okolicach.

Oprac. Bronisław Hynowski

LAUREACI XXVIII PLEBISCYTU CZYTELNIKÓW „PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO”

Laureaci Plebiscytu Czytelników „PT”

Diamentowy Inżynier 2021 Tadeusz Więckowski

Henryk Bujak – Złoty Inżynier 2021, kategoria: INNOWACJE

Janusz Dyduch – Złoty Inżynier 2021, kategoria: KOMUNIKACJA

Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa – Złoty Inżynier 2021, kategoria: INFRASTRUKTURA

Piotr Kostro – Złoty Inżynier 2021, kategoria: ZARZĄDZANIE

Dariusz Kruk – Złoty Inżynier 2021, kategoria: MENEDŻER

Wacław Romuald Muzykiewicz – Złoty Inżynier 2021, kategoria: NAUKA

Janusz Onyszczuk – Złoty Inżynier 2021, kategoria: JAKOŚĆ

Wiesław Paluszyński – Złoty Inżynier 2021, kategoria: INFOTECHNOLOGIA

Włodzimierz Gogołek – Srebrny Inżynier 2021, kategoria: INFOTECHNOLOGIA

Arkadiusz Kamiński – Srebrny Inżynier 2021, kategoria: ZARZĄDZANIE

Marek Ksepko – Srebrny Inżynier 2021, kategoria: EKOLOGIA

Anna Masek – Srebrny Inżynier 2021, kategoria: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Jan Matuszewski – Srebrny Inżynier 2021, kategoria: JAKOŚĆ

Witold Rzepiński – Srebrny Inżynier 2021, kategoria: INNOWACJE

Tomasz Detka – Wyróżniony Inżynier 2021, kategoria: KONSTRUKCJE

Jan F. Lemański – Wyróżniony Inżynier 2021, kategoria: DZIAŁACZ STOWARZYSZENIOWY

Piotr Matejuk – Wyróżniony Inżynier 2021, kategoria: HISTORIA TECHNIKI

Mirosław Rodzewicz – Wyróżniony Inżynier 2021, kategoria: KOMUNIKACJA

Adrian Różański – Wyróżniony Inżynier 2021, kategoria: NAUKA

Agnieszka Sobczak-Kupiec – Wyróżniony Inżynier 2021, kategoria: INŻYNIER

Edward Ziaja – Wyróżniony Inżynier 2021, kategoria: INNOWACJE

Konrad Henryk Markowski – Młody Inżynier 2021

Kamil Edward Nawirski – Młody Inżynier 2021

Fizyk z „renesansowym backgroundem” – Honorowy Złoty Inżynier 2021

Z racji swoich dokonań na wielu polach aktywności intelektualnej i społecznej, w tym sportowej dr Stanisław Latek, jest osobą szeroko znaną nie tylko w polskim środowisku naukowo-technicznym. Współczesny wymóg specjalizacji wymusza na nas ciągłe zawężanie naszych kręgów zainteresowań. A paradoksalnie właśnie w epoce wciąż postępującej specjalizacji widać wyraźnie, jak bardzo potrzebni są ludzie o iście renesansowych talentach.

Marek Bielski

Technik z powołaniem – Honorowy Złoty Inżynier 2021

Bp Waldemar Pytel

INNOWACJE

Polskie akcenty w Las Vegas

Podczas odbywających się na początku roku targów Consumer Electronics Show, odbywających się co roku w Las Vegas zaprezentowano wiele nowości z dziedziny elektroniki i nowych technologii. O niektórych z nich pisaliśmy w poprzednim numerze PT. Tym razem kolejne nowości, również z naszego kraju.

Erwin Halentz/Józef Trzionka

EDUKACJA

Najlepsi w technice

Nie tylko z uwagi na pandemię tegoroczne podsumowanie XXIV Rankingu organizowanego przez Fundację Perspektywy nie miało takiej rangi i nie było tak nagłośnione jak w latach poprzednich. Polska oświata ma obecnie całkiem inne problemy związane z wprowadzaniem nowego modelu edukacji funkcjonującego w powszechnej świadomości jako „lex Czarnek”. Nie znaczy to jednak, że ranking pozostał niezauważony i przeminął bez echa. Od dawna jego wyniki śledzą przede wszystkim przyszli uczniowie, rodzice, a także samorządy miejscowości, w których funkcjonują szkoły uwzględniane w rankingu.

Janusz M. Kowalski

GOSPODARKA

Ginące zawody (26): Od snycerzy–zakonników do… szkoły Kenara

Warto przyjrzeć się technice wytwarzania mebli od czasów najdawniejszych po współczesność. Pozwala to na śledzenie rozwoju wytwarzania wyrobów, służących ludziom na co dzień, na co duży wpływ ma sztuka.

Marek Bielski

Skarby polskiej ziemi (20): Lepsze czasy dla barytu?

Jedną z ciekawszych kopalin chemicznych występujących w Polsce jest baryt czyli siarczan baru – BaSO4. Zarówno sam baryt jak i czysty bar – metal topliwy, nieco twardszy od ołowiu, mają bardzo liczne zastosowania. Ze względu na rodzaj aktywności elektrochemicznej bar może mieć wielką przyszłość w technologiach, które dopiero nadejdą.

jaz.

Nieustające wspieranie inwestycji

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) utworzono na podstawie ustawy z 20 października 1994 r. Do ich zadań należało przyśpieszanie dynamiki rozwoju określonych w rozporządzeniu regionów, przez przyciąganie nowych inwestycji i tworzenie miejsc pracy. 30 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji i utworzeniu Polskiej Strefy Inwestycji (PSI).

Jerzy Bojanowicz

Technologie i produkty

Z ŻYCIA FSNT

Oświadczenie Zarządu Głównego FSNT-NOT

Święto twórców techniki

Technologie i wynalazki wpływają na bieg historii. Jak mądrzej korzystać z inżynierskiego dorobku prezentowali 4 marca br.– niestety w cieniu wojny na Ukrainie – uczestnicy Światowego Dnia Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju „Zbudujmy lepszą inżynierię przyszłości”.

Jolanta Czudak

Gra planszowa po II etapie

Konkurs pt. „Inżynierowie dla Niepodległej Polski” na zaprojektowanie gry planszowej o wspaniałych polskich inżynierach, wynalazcach i twórcach techniki, działających zarówno w Polsce, jak i na świecie, nasze najśmielsze oczekiwania. Do rywalizacji zgłosiło się 46 zespołów młodych twórców.

Urszula Racis, koordynatorka projektu

NAUKA

Wiosna pod znakiem koniunkcji

Wraz z zimowym przesileniem, 21 grudnia ub. r. rozpoczął się, półroczny jak zwykle, czas wydłużania się dni i kurczenia nocy, który potrwa do letniego przesilenia 21 czerwca.

Jan Desselberger

STAŁE POZYCJE

Felieton: Złoty Inżynier

Filozofia pojęć technicznych (181). Kucie

Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2022”: Artur Jerzy Badyda, Robert Perkowski, Stanisław Wosiński

Gielda wynalazków i projektów: zjedz zamiast wyrzucić

Technologie żywności łączą się z problemami opakowań biodegradowalnych z prostego powodu – dotyczą materii organicznej. Dlatego obie dziedziny są specjalnością Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. W ostatnich latach Wydział wystąpił z kilkoma ciekawymi wynalazkami o tej tematyce.

jaz

Wino dla inżyniera (261): Co po świątecznym obiedzie?

Efekty-defekty